Reprezentujemy dłużników
w sprawach restrukturyzacji i upadłości
sprawdź naszego bloga
kliknij "więcej"


Więcej

Oferujemy Państwu naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie restrukturyzacji i upadłości.

Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego świadczy usługi w zakresie:

 • weryfikowania przesłanek do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości,
 • prowadzenia przygotowanej likwidacji na podstawie ustawy Prawo upadłościowe z opcją sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części,
 • upadłości konsumenckiej, w tym profesjonalnym:
  • wyjaśnianiu czym jest upadłość konsumencka,
  • określaniu kto może upaść jako konsument, czyli dłużnik posiada zdolność upadłościową
  • pisaniu wniosków o upadłość konsumencką
  • reprezentowaniu dłużnika przed sądem upadłościowym.
 • postępowań restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności:
  • przygotowania wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
  • opracowywaniu wstępnych planów restrukturyzacyjnych oraz planów restrukturyzacyjnych zgodnie z art. 9 i 10 Prawa restrukturyzacyjnego.
 • prowadzeniu negocjacji z wierzycielami, między innymi celem zachowania nieruchomości dłużników w upadłości konsumenckiej z opcją układu.

Reprezentuję dłużników w sprawach
restrukturyzacji i upadłości

już na etapie wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
jako pełnomocnik na podstawie art. 87 §1. Kodeksu postępowania cywilnego.